آرشیو : گن لاغری

۲۲اردیبهشت/۹۵

اولترازد لیپوساکشن

لاغری سریع و مداوم و ازبین بردن چربیهای موضعی با تکنیک اولترازد لیپوساکشن تعریف اولترازد (Ultra Z) لیپوساکشن: اولترازد(Ultra Z) لیپوساکشن به معنای تخریب و خارج سازی چربی از انبارهای زیرجلدی توسطبیشتر…