آرشیو : لیفتیگ صورت

۱۵اردیبهشت/۹۵

لیفتینگ پوست یا کشیدن صورت

افتادگی پوست صورت یکی از علائم پیری است. یکی از موثرترین روشهای جوانسازی پوست صورت جراحی های لیفتینگ هستند.در این روش جراحی، تنها پوست کشیده نمی شود بلکه