آرشیو : عمل زیبایی

۱۴اردیبهشت/۹۵

جراحی زیبایی سینه آقایان یا ژنیکوماستی

به طور طبیعی در آقایان، پستان مسطح بوده و پری مختصری در اطراف نوک و هاله پستان وجود دارد. بافت غددی مستقیما محدود به ناحیه زیر نوک و هاله بوده و بهبیشتر…

۱۴اردیبهشت/۹۵

جراحی زیبایی سینه خانم ها یا ماموپلاستی

سینه‌ها نه تنها به خانم‌ها صفات زنانه می‌دهند، بلکه می‌توانند در اعتمادبه‌نفس و روحیه آنها نیز نقش مهمی داشته باشند. البته این اعضا که عمدتا از بافت چربی تشکیل شده‌اند، همیشه مایهبیشتر…