مروزه لیپوماتیک، یکی از بیخطرترین روشهای درمانی برای از بین بردن سلولیتها و تجمع چربیهای اضافه در بدن است. این روش میتواند برای رفع چاقی موضعی و تخلیه بیخطر چربیهای ناحیه پهلو، فیله پشت، بازو، سینه آقایان (در موارد ابتلا به ژنیکوماستی یا بزرگی سینه در مردان)، غبغب، ران و شکم، بسیار موثر باشد و برای درمان تومورهای خوشخیم چربی هم به کار میرود».

لیپوماتیک هم نوعی لیزر است ؟
لیپوماتیک، روشی است که به وسیله آن میتوان با کمک امواج اینفراسونیک روی بافت چربی اضافه بدن تاثیر گذاشت و سلولهای چربی را از یکدیگر جدا کرد، آنها را بهصورت مایع درآورد و از بدن خارج کرد.

تفاوت لیپوماتیک با لیزر لیپولیز ؟
چربیها را میتوان با روشهای مختلفی مانند استفاده از امواج اولتراسونیک، لیزر لیپولیز یا لیپوساکشن از بدن خارج کرد. امواج اولتراسونیک، چربیها را ذوب و آنها را آماده خروج از بدن میکند. با لیزر لیپولیز، بافت چربی ذوب و بهوسیله متخصص از بدن خارج میشود. چربیهای ذوبشده در روش لیپولیز، دیگر قابلاستفاده نخواهند بود در حالی که در روش لیپوماتیک، هیچگونه حرارتی تولید نمیشود و چربیها نمیسوزند. از اینرو، خطر سوختگی پوست هم با استفاده از این روش وجود نخواهدداشت. ضمن اینکه چربی خارجشده بهوسیله روش لیپوماتیک (با وجود مایع بودن)، بهدلیل اینکه حرارتی ندیده است، قابلیت تزریق در قسمتهای مختلف بدن بیمار را خواهد داشت.

تفاوت لیپوماتیک با لیپوساکشن ؟
هر ۳ روش لیپوماتیک، لیزر لیپولیز و اولتراسونیک لیپولیز، از لیپوساکشن معمولی برای رفع چربیهای موضعی بهتر هستند زیرا باعث سفتتر شدن پوست میشوند و تاحد قابلتوجهی از افتادگی پوست بهدلیل تخلیه بافت چربی زیرپوستی، پیشگیری میکنند. بروز نکردن افتادگی پوست با استفاده از روش لیپوماتیک، تا اندازهای قابلتوجه است که برای آن گروه از افرادی که بهدلیل افتادگی شکم، کاندید انجام عمل جراحی آبدومینوپلاستی هستند، میتوان با ۳-۲ جلسه لیپوماتیک، پوست شکم را به وضعیت طبیعی برگرداند تا نیاز به جراحی نباشد.

آیا میتوان از لیپوماتیک برای برداشتن بافتهای چربی وسیع در قسمتهای مختلف بدن و در یک جلسه استفاده کرد ؟
نه، استفاده از این روش برای رفع چربیهایی با وسعت بالا در یک جلسه، چندان توصیه نمیشود. یعنی اگر فردی دارای چربی اضافه در چند قسمت مختلف بدن مانند رانها، شکم و پهلوها بود، بهتر است لیپوماتیک هر قسمت را در جلسههای مختلف انجام دهد تا درمان او با ایمنی بیشتری انجام شود.

عوارض احتمالی این روش درمانی چیست ؟
اگر لیپوماتیک درست انجام شود، واقعا عارضه و خطر خاصی نخواهدداشت. خطر آمبولی چربی با استفاده از این روش، تقریبا صفر خواهد بود. ارتعاشهایی که کانولهای لیپوماتیک داخل بافت چربی دارند، باعث میشود از کنار عروق خونی فرار کنند بنابراین خطر خونریزی بسیار پایین و در حد صفر خواهدبود. البته خطر آمبولی چربی در روش لیزر لیپولیز هم تقریبا صفر است زیرا عروق خونی، تحتتاثیر لیزر و حرارت آن، کواگوله (منعقد) میشوند و احتمال آمبولی چربی را از بین میبرند. با این حال اگر فردی که لیزر لیپولیز را انجام میدهد، به اندازه کافی ماهر نباشد و درمان را بیش از حد ادامه بدهد، میتواند خطر سوختگی، تغییر قوام و رنگ پوست را برای بیمار ایجاد و ظاهر نامناسبی در آن قسمت از پوست بدن ایجاد کند در حالی که این خطر در روش لیپوماتیک، بهوجود نمیآید.

آیا ممنوعیت خاصی هم برای انجام لیپوماتیک وجود دارد ؟
افراد مبتلا به فشارخون بالا یا بیماریهای قلبی و عروقی، باید قبل از انجام لیپوماتیک، پزشکشان را در جریان بگذارند و با متخصص قلب هم در این زمینه مشورت کنند. درست است که کم شدن حجم و توده چربی (مخصوصا در ناحیه شکم و کمر) در بدن بیماران دیابتی، مقاومت به انسولین را هم در بدن آنها کاهش میدهد و وضعیت سلامتشان را بهتر میکند اما انجام لیپوماتیک در بیماران دیابتی، حتما باید با نظر متخصص غدد باشد.

لیپوماتیک، روش مناسبی برای کاهش وزن هم محسوب میشود ؟
بههیچوجه. لیپوماتیک، نوعی پیکرتراشی برای بهبود وضعیت ظاهری و سایز بیمار است، نه کاهش وزن. با این حال، اعتماد بهنفس افرادی که لیپوماتیک میکنند، با بهبود شکل ظاهری آنها بیشتر میشود و همین مساله میتواند آنها را بهسمت داشتن رژیم غذایی مناسب و فعالیتهای بدنی کافی بکشاند و در نهایت، باعث کاهش وزن و رسیدن به وزن ایدهآل شود.

حرف آخر ؟
عمل لیپوماتیک و لیزر لیپولیز، فقط باید بهوسیله متخصصان پوست آموزشدیده در این زمینه، جراحان پلاستیک و جراحان عمومی انجام شود. متخصصان پوست و جراحان پلاستیک و عمومی، با مشکلات احتمالی پیش روی این عملها آشنایی کامل دارند و میتوانند از ایجاد عارضه جلوگیری کنند یا درمان سریع و مناسب عارضه احتمالی ایجادشده را برای او انجام دهند. بهطور کلی روش لیپوماتیک، بهدلیل پایین بودن میزان خونریزی بیمار، روش بسیار ایمنتری نسبت به لیپولیز است. ضمن اینکه انجام لیپوماتیک برای رفع چربیهای موضعی در حجمهای پایین، میتواند در مطبهای مجهز هم انجام شود.

شما میتوانید جهت بهبود سریع بعد از عمل های جراحی از گن های ایزاولا استفاده کنید.

 

 

نقل از هفته نامه سلامت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *